3Tac BV in Oss heeft op 30 september jl. het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ontvangen. Algemeen directeur René Huizenga ontving het certificaat uit handen van de burgemeester van Oss, de heer Klitsie en de heer Remco Kruit, Manager Business Development TÜV Nederland. 

De burgemeester nam als eerste het woord en gaf aan trots te zijn op bedrijven in de gemeente Oss die duurzaamheid en daarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen, in hun beleid hebben doorgevoerd. De burgemeester verklapte geen geheim wanneer hij aangeeft dat de gemeente deze certificering van harte toejuicht.
Ook de heer Kruit sprak roemende woorden, 3Tac is als eerste klant van TÜV Nederland gecertificeerd volgens de zogeheten MVO-Prestatieladder. MVO is een onomkeerbare trend waar vroeg of laat iedereen mee te maken krijgt. De heer Kruit sprak uit blij te zijn dat hij namens TÜV Nederland, met de basis in Brabant, dit certificaat mocht uitreiken aan een Brabants bedrijf en wenst 3Tac veel succes met het duurzaam ondernemen.

3Tac is al jaren actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wilde haar inspanningen getoetst zien. De MVO Prestatieladder biedt een objectief beoordelingssysteem waarmee initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Het resultaat hiervan is een certificaat, waarmee richting belanghebbenden aantoonbaar is dat een organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt.
Door het certificaat te behalen, onderstreept 3Tac dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, aldus de burgemeester.

De uitreiking vond plaats op bedrijventerrein Elzenburg te Oss waar 3Tac is gevestigd aan de Maaskade 5.

De lichtreclame specialist streeft er naar om zo veel als mogelijk duurzame verlichtings- en energiebronnen, zoals groene-, zonne- en windenergie, te promoten bij al haar nieuwe en bestaande relaties. Zij denkt niet alleen mee over duurzame -en dus maatschappelijk verantwoorde- oplossingen voor haar klanten, maar heeft dit ook doorgevoerd binnen de organisatie